Alle informatie over het afdekken van je zakelijke risico’s en verzekeringen


Beroepsaansprakelijkheid

Wat betekent "Vangnet voor Verweer" bij mijn Markel premieberekening?
Bij de premieberekening van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar Markel kan een additionele module toegevoegd worden genaamd ‘Vangne...
Wo, 3 Jun, 2020 at 10:32 PM
Welke werkzaamheden zijn gedekt bij mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor zuivere vermogensschade binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteit(en) op de polis....
Ma, 8 Jun, 2020 at 12:29 PM
Wat is het verschil tussen een 'beroepsfout' en 'handelen of nalaten van verzekerde'?
De aansprakelijkheid voor door derden geleden (vermogens)schade als gevolg van een door verzekerde gemaakte beroepsfout is verzekerd op alle beroepsaansprak...
Vr, 7 Mei, 2021 at 3:53 PM