Alle informatie over het afdekken van je zakelijke risico’s en verzekeringen


Personeelsverzekeringen

Is een ziekteverzuimverzekering verplicht?
Een ziekteverzuimverzekering is niet wettelijk verplicht. In de praktijk blijkt wel dat de meerderheid van de werkgevers zo’n verzekering heeft. Of het ver...
Do, 4 Jun, 2020 at 9:03 PM
Waarom een ziekteverzuimverzekering afsluiten?
Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag! Je bent namelijk wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. ...
Do, 4 Jun, 2020 at 9:02 PM
Wat is de dekking van een ziekteverzuimverzekering?
Voor de verzekering kun je een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent. Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het...
Do, 4 Jun, 2020 at 9:03 PM
Wat houd eigen risico in bij een ziekteverzuimverzekering?
Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuimverzekering) is dit een eigen risico in de vorm v...
Do, 4 Jun, 2020 at 9:03 PM
Wat zijn de kosten van een ziekteverzuimverzekering?
De premie van een ziekteverzuimverzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom van je personeel. Bij het vaststellen van dit percenta...
Do, 4 Jun, 2020 at 9:03 PM
Waarom een WEGAS verzekering?
Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het ongev...
Do, 4 Jun, 2020 at 9:04 PM
Wat is het verschil tussen een WEGAS en collectieve ongevallenverzekering?
Kort samengevat: Een ongevallenverzekering keert een vooraf vastgelegd bedrag uit; en Een aansprakelijkheidsverzekering (WEGAS) dekt de volledig geleden ...
Do, 4 Jun, 2020 at 9:04 PM
Wat is een collectieve WIA-verzekering (WGA-gat verzekering)?
Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel afdekken met e...
Do, 4 Jun, 2020 at 9:04 PM
Wat dekt een WGA-hiaatverzekering (gatverzekering)?
Als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt, dan ben je verplicht als werkgever de eerste twee jaar (104 weken) minimaal 70% van het salaris door te ...
Do, 4 Jun, 2020 at 9:04 PM
Welke verzekeringen zijn belangrijk als je personeel in dienst hebt of neem
Personeel zorgt (waarschijnlijk) voor meer omzet, maar ook voor meer risico’s. Met deze 7 personeelsverzekeringen dek je die risico’s af: Bedrijfsaanspra...
Do, 24 Jun, 2021 at 10:35 AM