Alle informatie over het afdekken van je zakelijke risico’s en verzekeringen


Bedrijfsaansprakelijkheid

Is een aansprakelijkheidsverzekering voor mijn onderneming verplicht?
Veroorzaak je als ondernemer schade tijdens het werk? Dan is dit niet gedekt met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Je hebt dan een be...
Di, 19 Mei, 2020 at 6:04 PM
Kan ik productaansprakelijkheid uitsluiten of beperken in mijn algemene voorwaarden?
Je kan aansprakelijkheid als producent op grond van productaansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken.
Di, 19 Mei, 2020 at 6:51 PM
Opzicht en bouw- en montageverzekeringen
Opzicht en bouw- en montageverzekeringen zijn “hot items” binnen de aansprakelijkheidsverzekeringen. Tevens leveren zij vaak discussie op. Wat houden deze v...
Ma, 15 Jun, 2020 at 10:22 AM
Wanneer wordt je aansprakelijk gesteld?
Precies op de momenten dat je het niet verwacht, kan je aansprakelijk worden gesteld voor een schade. Ongeacht of dit jouw schuld is of niet. Het kan oo...
Di, 19 Mei, 2020 at 6:02 PM
Wat als ik iemand aansprakelijk wilt stellen?
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor gevallen waarin je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld. Als je zelf je recht wilt kunne...
Di, 19 Mei, 2020 at 7:17 PM
Wat als mijn personeel schade krijgt?
Je personeel kan ook schade krijgen. Als jij daarvoor verantwoordelijk bent, heb je niets aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. In dat geval be...
Di, 19 Mei, 2020 at 6:58 PM
Wat is het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden regelmatig door elkaar gehaald. Terwijl er wel degelijk een groot ve...
Vr, 3 Jul, 2020 at 2:44 PM
Wat betekent opzicht bij een verzekering?
Als ondernemer komt het geregeld voor dat je aan of met spullen werkt die niet van jou zijn. Deze spullen wil je wel verzekerd hebben, indien hier iets mee ...
Ma, 15 Jun, 2020 at 3:01 PM
Wat dekt de milieuaansprakelijkheidsverzekering?
De milieuaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is...
Di, 19 Mei, 2020 at 6:57 PM
Wat houdt productaansprakelijkheid in?
Met productaansprakelijkheid wordt bedoeld de schade die kan ontstaan als je een product levert (of op de markt brengt) dat niet goed werkt of een ander sch...
Di, 1 Sep, 2020 at 9:08 PM