Dank voor je interesse voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie. Om te kijken of we voor jou bedrijf een passende offerte kunnen maken hebben wij de volgende informatie nodig:

Rechtsvorm bedrijf:

Verzekerd bedrag per aansprakelijkheid:

Welk bedrag wil je per jaar verzekeren:

Wat is de jaaromzet (excl. btw):

Balanstotaal; tot 1 mio of hoger?

Opereert het bedrijf met een winstoogmerk:

Dekking gewenst voor mindersheidsdeelnemingen (<50%) van de rechtspersoon:

Datum oprichting bedrijf:

Zijn de kosten voor de eerste twee boekjaren afgedekt door middel van of een financiering en/of eigen vermogen?

Heeft de onderneming een businessplan met een meerjarenbegroting?

Is het eigen vermogen van de onderneming bij het aangaan van de verzekering positief?

Is de rechtspersoon beursgenoteerd:

Mocht je meer willen weten over de bestuurdersaansprakelijkheid kan je dat hier lezen.

Zodra wij bovenstaande informatie hebben ontvangen, ontvang je van ons (mits dat mogelijk is) een voorstel.