Als ondernemer in de bouw of als hovenier kan het zijn dat je werkmateriaal aanschaft.
Denk aan een shovel, minigraver etc. Deze gemotoriseerde werkvoertuigen moet je verzekeren.

Met de werkmaterieelverzekering verzeker je schade aan of veroorzaakt met jouw werkmaterieel. Met een dekking voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzeker je de schade aan anderen. Op de weg, maar ook tijdens het werk. Met een dekking voor brand/diefstal of casco vergoeden we ook schade aan je eigen werkmaterieel.

Daarnaast heb je ook nog verschillende casco dekkingen:

Casco beperkt; je werkmaterieel is verzekerd tegen schade door brand, ontploffing, blikseminslag, kortsluiting, diefstal, oplichting en verduistering. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd


Casco standaard:  Je werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid


Casco uitgebreid: deze dekking is bijna hetzelfde als de dekking Casco Standaard, maar met een extra dekking voor eigen gebrek en de gevolgen daarvan. De periode dat het eigen gebrek is mee verzekerd verschilt per polis.

Let op, vaak is er in de garantie van je werkmateriaal ook eigen gebrek meegenomen. Dus kijk dit goed na of het wellicht niet dubbel is!

De premie van je werkmateriaal verzekering hangt af van de catalogus waarde van je werkmateriaal. Kijk dit daarom goed na of het juist is.