De regelmatige bestuurder is degene die het meest het motorrijtuig bestuurt. De premie van een motorrijtuigenverzekering is mede gebaseerd op de leeftijd van de regelmatige bestuurder.


Het lijkt soms erg aantrekkelijk om een oudere persoon op te geven als regelmatige bestuurder. De premieverschillen tussen een oudere regelmatige bestuurder (bijvoorbeeld vader) en een jongere regelmatige bestuurder (bijvoorbeeld zoon) kunnen namelijk oplopen tot honderden euro’s.


Het niet opgeven van de juiste regelmatige bestuurder kan verstrekkende gevolgen hebben bij schade. De verzekeraar kan bijvoorbeeld de schadevergoeding verlagen of zelfs helemaal niets uitkeren. Het is daarom erg belangrijk dat bij het afsluiten van een motorrijtuigenverzekering de juiste regelmatige bestuurder wordt opgegeven. Zijn er meerdere personen die als regelmatige bestuurder zijn aan te merken, geef dan altijd de jongste bestuurder op.