Voor verpleegkundigen, werkzaam in een instelling, geldt dat er alleen dekking is (bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) van NN) als de schade boven het verzekerd bedrag van de polis van de instelling uitkomt. 


De polis van de klant biedt hierdoor feitelijk een excedentdekking, op de instellingspolis. Hiervoor verwijzen wij naar de AVB voorwaarden van NN, artikel 2.1 Omvang van de dekking op pagina 19 van de polisvoorwaarden. 

Hierin is opgenomen dat er alleen dekking is als de instelling waar verzekerde werkzaam is, een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de volgende voorwaarden:

* de aansprakelijkheid van verzekerde is op die verzekering meeverzekerd;

* de verzekerde som bedraagt per aanspraak ten minste € 2.500.000,- en per verzekeringsjaar

   ten minste € 5.000.000,-;


Belangrijk dat de verzekerde hiervan op de hoogte is en dit controleert bij de instelling waar hij/zij werkzaam is.