Nee, een CAR verzekering vergoed puur materiële schade.