Voor de Eigen Vervoerverzekering gelden er diverse voorwaarden en beveiligingseisen. De betreffende polisvoorwaarden zijn als bijlage toegevoegd in dit artikel. Hieronder is uitgelegd welke eisen er worden gesteld per verzekeraar:

Polis via SUREbusiness
Dien je de aanvraag in via SUREbusiness dan kom je uit op 2 verzekeraars: a.s.r. en Nationale Nederlanden.

a.s.r.

Hierbij geldt er een alarmklasse eis/verhoogd eigen risico. Dit hangt af van het verzekerd bedrag:


Nationale Nederlanden

Hierbij geldt wel dat er een clausule op de polis wordt toegepast. De alarmeis is VbV klasse 2 of hoger (ongeacht het verzekerd bedrag).

SBC0745 

059 - Eigen risico in geval van diefstal

Indien het vervoermiddel voorzien is van een door verzekeraar goedgekeurd diefstalbeveiligingssysteem conform VbV klasse 2 of een door verzekeraar als gelijkwaardig erkend systeem, zal schade veroorzaakt door gehele of partiële diefstal, vergoed worden zonder aftrek van eigen risico.


Polis via Nationale Nederlanden rechtstreeks:


Hierbij geldt er volgens de polisvoorwaarden geen alarmeis of andere beperkingen: