Algemene voorwaarden zijn een goede manier om duidelijk vast te leggen waar je wel en niet aansprakelijk voor kunt worden gehouden. Echter kan je niet zomaar alles uitsluiten in de algemene voorwaarden. Wettelijk gezien mag je in elk geval niet aangeven dat je niet aansprakelijk bent voor schade door opzet of ‘bewuste roekeloosheid’. Is de opdrachtgever een consument, dan is de wet strenger. Je mag je eigen aansprakelijkheid dan helemaal niet beperken in de algemene voorwaarden. De consument wordt namelijk als zwakkere partij gezien die bescherming nodig heeft.