Beste @,

 

Dank voor je aanvraag voor een premieberekening van je bedrijfsverzekeringen. Gezien je bedrijfsactiviteiten kunnen wij helaas niet meteen een premieberekening uitbrengen. 

Hiervoor moeten wij een offerte op maat maken. Om dit te kunnen doen ontvangen wij nog graag je antwoorden op de onderstaande vragen:


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Importeert u goederen vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Werknemerschade meeverzekeren?

Verricht u montage-, installatie-, onderhoud- of reparatiewerkzaamheden bij derden?

Besteedt u werkzaamheden aan derden uit? Zo, ja: Welke werkzaamheden besteedt u uit?

Hanteert u algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden? Zo, ja: Welke algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden hanteert u? Graag de algemene voorwaarden ook in de bijlage toevoegen.

Is deze verzekering momenteel elders ondergebracht?

Overige opmerkingen die van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag:


Bedrijfsschadeverzekering

Wat is het brutowinstbedrag over het laatste volledige boekjaar? 

Uitkeringstermijn (26, 52 of 104 weken)?

Wilt u een publiekstrekker meeverzekeren?

Wilt u het afnemersrisico meeverzekeren? 

Wilt u het toeleveringsrisico meeverzekeren?

Is deze verzekering momenteel elders ondergebracht?

Overige opmerkingen die van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag:


Bij ontvangst van de bovengenoemde gegevens zullen wij een op maat gemaakte offerte opvragen. Hou er rekening mee dat dit 10 werkdagen kan duren.