Beste @,


Dank voor je aanvraag voor een premieberekening van je bedrijfsverzekeringen voor @. Gezien je bedrijfsactiviteiten kunnen wij helaas niet meteen een premieberekening uitbrengen. 

Hiervoor moeten wij een offerte op maat maken. Om dit te kunnen doen ontvangen wij nog graag je antwoorden op de onderstaande vragen:


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Importeert u goederen vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Werknemersschade meeverzekeren?

Verricht u montage-, installatie-, onderhoud- of reparatiewerkzaamheden bij derden?

Besteedt u werkzaamheden aan derden uit? Zo, ja: Welke werkzaamheden besteedt u uit?

Hanteert u algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden? Zo, ja: Welke algemene voorwaarden of leveringsvoorwaarden hanteert u? Graag de algemene voorwaarden ook in de bijlage toevoegen.
Is deze verzekering momenteel elders ondergebracht?

Overige opmerkingen die van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag:


CAR-verzekering

Bouwtermijn in maanden (per werk)? 

Onderhoudstermijn meeverzekeren? Zo, ja: Aantal maanden (per werk)?

Vinden er ook bouw- of montagewerkzaamheden in het eigen bedrijf plaats?       

De onderhanden zijnde werken per ingangsdatum verzekeren? Zo ja, dan graag aanleveren: 

    Omschrijving van het onderhanden zijnde werk

    Bouwlocatie

    Aanneemsom: € ?

    Reeds gefactureerd: € ?

Maakt uw bedrijf gebruik van onderaannemers? Zo, ja: Welk percentage van de jaaromzet wordt door uw onderaannemers gerealiseerd?

Maakt levering van materialen deel uit van de jaaromzet? Zo, nee: Wilt u dekking voor de te verwerken materialen?

Verricht u of iemand namens u werkzaamheden in België en/of Duitsland? Zo, ja: Wilt u dekking voor deze werkzaamheden? Zo, ja: Wat is de totale jaaromzet in deze landen?

Is deze verzekering momenteel elders ondergebracht?

Overige opmerkingen die van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag:


We zullen, na ontvangst van je reactie op de bovengenoemde vragen, de aanvraag voorleggen aan diverse verzekeraars.

Indien wij een voorstel van de verzekeraar ontvangen, heb je direct een voorstel op maat en afgestemd met de verzekeraar. Omdat de verzekeraar dan precies weet wat je doet, heb je een passende dekking bij een aansprakelijkheidsclaim!


De Juridische Adviesdesk

Voor de Juridisch Adviesdesk sturen wij je wel alvast een voorstel toe (zie voorstel in bijlage).


Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Dank voor je interesse in arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Via onze website kan je eenvoudig zelf een AOV premieberekening maken via: 

AOV premie berekenen


Wat bepaalt de premie? 

Uiteindelijk hangt de premie van je arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een groot deel af van de keuzes die je maakt, zoals: 

- Je beroep - Komt dit overeen met de werkelijkheid? 

- Het verzekerde bedrag - Hoe lager het verzekerde bedrag, hoe lager de AOV premie. 

- Eindleeftijd - Hoe korter de uitkeringsperiode, hoe lager de AOV premie. 

- Eigen risico/wachttijd - Hoe langer de wachttijd, hoe lager de AOV premie. 

- Gekozen dekking - Hoe vollediger de dekking, hoe hoger de AOV premie. 

- Indexatie - Hoe hoger het percentage, hoe hoger de AOV premie 


Je bepaalt dus gedeeltelijk zelf hoeveel premie je betaalt. Wij kunnen je hierbij adviseren. 


AOV aanvragen

Je kan een AOV bij ons aanvragen met het advies van een adviseur of helemaal zelf online via AOV-doe-het-zelf. Bereken hier vrijblijvend de premie voor een AOV.