Voor ondernemer die zich bezig houden met 'werkvoorbereiding' hebben helaas niet alle verzekeraars mogelijkheden voor een beroepsaansprakleijkheidsverzekering.

Markel geeft aan: " Om te kunnen beoordelen of wij mogelijkheden hebben voor de werkzaamheden van een bouwkostendeskundige ontvangen wij graag een uitgebreid c.v. van relatie.

Verder ontvangen wij nog een nadere toelichting op de voorbereiding van projecten, want als dat werkvoorbereiding betreft hebben wij daar geen mogelijkheden voor." 


HDI heeft hier wel mogelijkheden voor.