Ondernemingen met de rechtsvorm LLP kunnen niet provinciaal verzekerd worden, via ons. De beste mogelijkheid hiervoor bestaat om een verzekeringsofferte hiervoor te ontvangen via Howden.