Wanneer wordt de eerste premie geïncasseerd? 

Dat is afhankelijk van de ingangsdatum van de polis. Wij hebben per maand 3 incassomomenten:

* De 5e van elke maand (voor polissen die ingaan tussen 29-MM t/m 01-MM)
* De 15e van elke maand (voor polissen die ingaan tussen 02-MM t/m 15-MM)
* De 28e van elke maand (voor polissen die ingaan tussen 16-MM t/m 28-MM)

 

Wanneer wordt de premie tijdens het verloop van mijn verzekering geïncasseerd? 

Dat is afhankelijk van de premievervaldag van de polis. De premievervaldag staat gelijk aan de ingangsdatum.
Wanneer je polis bijvoorbeeld ingaat op 1 januari zijn de premievervaldagen op de 1e van iedere maand/kwartaal/jaar.
 

* De 5e van de maand worden alle premies geïncasseerd die als vervaldag 29-MM t/m 01-MM hebben.

* De 15e van de maand worden alle premies geïncasseerd die als vervaldag 02-MM t/m 15-MM hebben.

* De 28e van de maand worden alle premies geïncasseerd die als vervaldag 16-MM t/m 28-MM hebben.