De aansprakelijkheid voor door derden geleden (vermogens)schade als gevolg van een door verzekerde gemaakte beroepsfout is verzekerd op alle beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. 


Wordt er gesproken over een handelen of nalaten? Dan is deze omschrijving net iets ruimer. Er hoeft geen sprake te zijn van een beroepsfout, om toch aansprakelijk gesteld te worden. Dat is met name het geval bij contractbreuk. Stel dat je de samenwerking met een opdrachtgever opzegt en je opdrachtgever lijdt hierdoor schade.

Er is dan geen sprake van een beroepsfout (het heeft namelijk niets te maken met je daadwerkelijke activiteiten waarvoor je bent ingehuurd), maar je kunt wel aansprakelijk gesteld worden.


Wordt er in de polis gesproken over een beroepsfout? Dan is in bovenstaand voorbeeld geen dekking.