Wanneer je actief bent als heier of hei bedrijf met het heien dan houdt dit het volgende in (volgens de KvK SBI omschrijving):


SCI code 43991; Heien en andere funderingswerkzaamheden


Toelichting:

Heien en andere funderingswerkzaamheden Deze klasse omvat: - verrichten van funderingswerkzaamheden: w.o. heien, trillen, drukken, trekken en spuiten van damwanden en palen; w.o. boren en pulsen van palen; w.o. injecteren van grond; - vervaardiging van betonnen heipalen op de bouwplaats. Deze klasse omvat niet: - koppensnellen (43999).


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wij kunnen bij Nationale Nederlanden een offerte opvragen voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een hei bedrijf, maar dan moeten ook deze aanvullende vragen beantwoord worden:

- Is men nu ook verzekerd voor dit risico ? ja / nee. Indien ja, waar is men verzekerd en wat is de reden voor deze offerte aanvraag? Ook graag premie en condities opgeven.

- Welke heiwerkzaamheden worden uitgevoerd ? graag opgave. 

- Worden ook funderingsherstelwerkzaamheden uitgevoerd ? 

- Hanteert men de in de branche gebruikelijke betaling en of leveringsvoorwaarden ? ja / nee. Indien ja, graag meesturen.

- Ben je ZZP'er ? ja / nee . 

- Huur je ook derden in? ja / nee. Indien ja, graag toelichten. 

- Wie zijn de opdrachtgevers ? Kunnen dit ook particulieren zijn ? Graag opgave.

- Jaaromzet bedraagt € XXX = dit inclusief alles ? dus ook de materialen ? 

- Welke opleiding met diploma's / ervaring heeft verzekerde ? graag opgave.