Omschrijving werkzaamheden volgens SBI 4332 - Bouwtimmeren


Toelichting:

Bouwtimmeren Deze klasse omvat: - timmerwerk (ruwbouw); - plaatsen van bekistingen voor het storten van beton; - stellen, plaatsen en monteren van (systeem)scheidingswanden, inclusief het stellen van profielen hiervoor; - monteren van systeem- of akoestische plafonds; - plaatsen van ramen, deuren, kozijnen, trappen, e.d. ongeacht de grondstof; - plaatsen en repareren van hang- en sluitwerk, sloten voor ramen en deuren; - plaatsen van serres, veranda's, schuifpuien, glasdaken e.d. modulaire systemen; - plaatsen van keukens voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Deze klasse omvat niet: - niet op de bouwplaats vervaardigen van ramen, deuren, kozijnen en trappen ( 16231 ); - interieurbouw en winkel-, café- en scheepsbetimmering ( 31011 ); - leggen van parket- en laminaatvloeren ( 4333 ); - metselen, voegen, lijmen en stellen van wanden en muren bestaande uit platen en/of elementen van kalkzandsteen, gasbeton of gips ( 43993 ); - plaatsen van zelf aan particulieren verkochte keukens ( 47525 ).


Zie ook: https://sbi.cbs.nl/CBS.TypeerModule.TypeerServiceWebAPI/content/angular/app/#/code?sbicode=4332