De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Markel biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade.


Dekking overzicht:

  • Algemene aansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid (goed werkgeverschap)
  • Productaansprakelijkheid
  • Milieuaansprakelijkheid

Redenen om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten zijn:

  • De wet en vooral de jurisprudentie ontwikkelen zich. Daarmee veranderen de verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen en het aansprakelijkheidsrisico, zoals bij werkgeversaansprakelijkheid.
  • Steeds vaker stellen brancheverenigingen en opdrachtgevers de verplichting tot het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een minimum verzekerd bedrag.
  • Opdrachtgevers en klanten worden zich bewuster van de mogelijkheden om te claimen.
  • Kosten van verweer kunnen hoog oplopen wanneer een verzekeringnemer aangesproken wordt, zelfs wanneer deze persoon niets te verwijten valt.


Indien je van ons een premieberekening hiervoor wilt ontvangen, dan verzoeken wij je dit formulier (digitaal) ingevuld te sturen naar info@verzekeringen24.nl:

Aanvraagformulier AVB uitzendbureau