Het aantal zonnepanelen in ons land groeit hard. Elke vijf seconden komt er een nieuw paneel bij, maar helaas gaat er bij de installatie wel eens iets mis. Reden voor het Verbond om de Preventiebrochure voor PV-installaties 2.0 te publiceren, waarin naast feiten en ontwikkelingen ook veel technische informatie is opgenomen.


De brochure is door verzekeraars geschreven en voor verzekeraars bedoeld”, vertelt beleidsadviseur Marieke Beugel. Samen met risicodeskundige Bert Veurink, voorzitter van de Technische Commissie Schade Preventie, benadrukt ze echter dat het “wel heel erg handig is” als ook installateurs en verzekerden de verzekeringstechnische aspecten bekijken en lezen. Veurink: “Zonne-energie is een prachtige energiebron. Daar zijn wij het als Verbond van harte mee eens, maar dan wel graag opgewekt door een zo veilig mogelijke PV-installatie (PV is afkomstig van het Engelse photovoltaic cell).”


Bron: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/op-weg-naar-een-veilige-installatie-van-zonnepanelen