Aansprakelijkheidsstelling wil zeggen dat jij door derden aansprakelijk wordt gesteld voor de door hen geleden schade. Dit kunnen opdrachtgevers zijn, klanten of andere (zakelijke) relaties waarmee jij zaken doet. Het risico op aansprakelijkheidsstelling is (gedeeltelijk) af te dekken door middel van een aansprakelijkheidsverzekering.