Het bestuurdersaansprakelijkheidsrisico van een organisatie hangt nauw samen met de financiële situatie. Bij pas opgerichte organisaties is vaak sprake van een onzekere financiële toekomst. Hoe minder zekerheid er is over de financiële toekomst, hoe groter het risico dat men straks niet aan de financiële verplichtingen kan voldoen.

 

Lastig voor starters

Bij het aanvragen van een verzekering worden de financiën van de rechtspersoon altijd beoordeeld. Starters, daaronder verstaan we organisaties die korter dan twee jaar bestaan, kunnen niet terugvallen op de jaarrekeningen van de afgelopen paar jaar. Het risico is daardoor lastig in te schatten. Daar komt nog eens bij dat starters ook vaker failliet gaan. Het is voor hen dan ook moeilijker om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Er zijn wel mogelijkheden

Natuurlijk zijn er ook starters die hun financiële planning voor de komende jaren zeker hebben gesteld. Als zij een businessplan hebben, een openingsbalans, een financiële meerjarenbegroting en, indien van toepassing, een subsidiebeschikking kan mogelijk toch een offerte (bij Markel of Hiscox) worden afgegeven.