Opzichtdekking en de CAR-verzekering zijn beide belangrijk voor ondernemers in de bouw. In dit artikel wordt uitgelegd wat opzichtdekking inhoudt en hoe dit zich verhoudt tot de CAR-verzekering. Daarna zal het verschil en het belang van beide worden toegelicht. 

 

Wat is opzichtdekking?  

Opzicht, ook wel toezicht, heeft betrekking spullen van anderen die jij in jouw bezit, in gebruik of in bewerking hebt. Als er schade ontstaat in de tijd dat jij die spullen in gebruik (onder opzicht) hebtdan is dit niet standaard meeverzekerd met je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Je hebt dan aanvullend opzichtdekking nodig. Opzichtdekking is een onderdeel van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Voorbeeld: Je bent keukeninstallateur. Jij bent bezig met het plaatsen van een keukenkastje. Tijdens het plaatsen laat je het keukenkastje vallen op de inductieplaat. Het kastje en de inductieplaat zijn beschadigd. Toen de schade ontstond, had jij het keukenkastje in bewerking, je was het immers aan het plaatsen. De inductieplaat had jij op het moment van schade niet in bewerking. Deze valt onder de reguliere dekking van jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het keukenkastje had je in bewerking, je was het immers aan het plaatsen. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dan alleen dekking voor dit kastje indien opzicht is meeverzekerd.  


Lees hier meer over opzicht dekking


Wat is een CAR-verzekering 

CAR is een afkorting voor Construction Allrisk. Het is dus een verzekering die alle risico’s dekt. Dit klinkt simpel, maar dit vereist wat verduidelijking.  

 

Voor ondernemers zijn er twee soorten risico’s. De risico’s die je kan verzekeren en het ondernemersrisico. Het ondernemersrisico kan je nooit verzekeren. 

Voorbeeld: Jij komt een afspraak niet na en jouw tegenpartij eist daarvoor een schadevergoeding. 

 

Een verzekering biedt dekking voor alle verzekerbare risico’s. Dit omvat “elk bijzonder onvoorzien en van buiten komend onheil”  

Voorbeeld: De kraan van een hijskraan die naar beneden stort en een werkplaats vernielt 

De schade aan de werkplaats is bijzonder onvoorzien en daarom verzekerbaar. 

 

Allrisk wil zeggen dat elk risico dus onder de dekking valt, tenzij in de voorwaarden uitgesloten. Is een oorzaak niet uitgesloten, dan mag je ervan uitgaan dat de schade onder de dekking valt. 

 

De CAR-verzekering biedt dekking voor schade ontstaan tijdens bouw- en constructiewerkzaamheden.Dit gaat voornamelijk om de constructie zelf, maar ook om gereedschap wat zich op de werkplaats bevindt.  

 

Wij bieden de CAR-verzekering van Nationale Nederlanden aan. Waar deze verzekering specifiek dekking voor biedt is het volgende:
Je bent verzekerd voor schade door beschadiging of diefstal aan de volgende vijf onderdelen 

  • Het werk. Dit is het werk dat je levert of geleverd hebt, de materialen en de kosten van het aanbrengen en verwijderen van hulpmateriaal.  
  • Eigendommen van de opdrachtgever.  
  • Eigendommen van de directie en het personeel.  
  • Hulpmateriaal, zoals steigers, keten, loodsen en gereedschappen.  
  • Transport van spullen die bestemd zijn voor de bouwlocatie.  

 

Het verschil tussen opzichtdekking en de CAR-verzekering 

Zowel de CAR-verzekering als opzichtdekking zijn bedoeld voor de bouw. Toch zijn er duidelijke verschillen. Een aannemer heeft bijvoorbeeld meer aan een CAR-verzekering en een keukeninstallateur heeft meer aan opzichtdekking. 

 

De kortste uitleg luidt als volgt: Opzicht biedt dekking voor de spullen van anderen die je in gebruik hebt voor je klus/ het bouwproject. De CAR-verzekering biedt dekking voor het complete bouwproject, alsmede de spullen die aanwezig zijn van de directie, de opdrachtgever en het personeel.  

 

Nogmaals: Opzichtdekking biedt dekking voor schade die ontstaat aan de spullen van andere die je in gebruik of in bewerking hebt. Je leent een schroeftol, je plaatst een keukenkastje of je herstelt of restaureert spullen van anderen. Wat dus centraal staat als het gaat om opzichtdekking, zijn dus enkel de spullen van anderen. De opzichtdekking sluit bijvoorbeeld diefstal uit van dekking. 

 

De CAR-verzekering biedt dekking voor complete bouw en -werkplaatsen. Hier wordt iets van de grond af opgebouwd in de vorm van een bouwproject. Tijdens dit project kan schade aan het bouwproject ontstaanHier biedt de CAR-verzekering dekking voor. Werken aan een bouwproject is niet hetzelfde als opzicht, je hebt niet automatisch het hele bouwwerk onder opzicht. Wat centraal staat voor de CAR-verzekering is dus “het werk” en het resultaat wat daaruit voortvloeit. Daarbij is er dekking voor schade en diefstal aan bovengenoemde spullen.  

 

Welke dekking of verzekering heb ik nodig? 

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor elke ondernemer, ook in een andere sector, erg belangrijk. Opzichtdekking is een onderdeel van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is geen aparte verzekering. Opzichtdekking is belangrijk voor bijvoorbeeld een keukeninstallateur, schilder, klusser, elektricien. Eigenlijk voor iedereen die spullen van anderen bewerkt die geen deel uitmaken van een groot bouwproject.  

De CAR-verzekering is juist belangrijk voor bijvoorbeeld aannemers en timmermannen. Zij werken in de regel veel meer aan (grote) bouwprojecten waar iets vanaf de grond af wordt opgebouwd. Dit is de essentie van de CAR-verzekering. 


Vraag hier een premieberekening voor een CAR verzekering aan: https://verzekeringen24.com/offerte/