Hier zit een verschil of je alleen bemiddelt in een reis / vakantie of ook daadwerkelijk de reis organiseert, als touroperator.


Bemiddel je alleen in reizen en organiseer je deze dus niet zelf, dan kunnen wij je een voorstel sturen voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via ons portaal van SUREbusiness. 


Organiseer je een reis en ben je touroperator, dan heb je een uitgebreidere dekking nodig. Waaronder:

Het verzekerd bedrag dient door het ANVR-bedrijf zelf te worden bepaald aan de hand van haar risicoprofiel. Minimaal dient verzekerd te zijn: € 6.000.000,-- per gebeurtenis of € 6.000.000,-- per claim/reeks van claims, voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en minimaal € 6.000.000,-- per verzekeringsjaar.


Zie ook de website van de ANVR.


Wij kunnen je een voorstel sturen via NN die voldoet aan deze eisen van de ANVR. Hiervoor moet je wel aangesloten zijn bij de ANVR en moet bijgevoegd formulier ingevuld worden.