Zoals aangegeven in dit artikel heeft een rechtspersoon zelf rechten en plichten. De rechtspersoon kan dus ook aansprakelijk worden gesteld. Wanneer de rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld blijft jouw privévermogen buiten schot. Echter, in enkel situaties kan het zijn dat jij toch met jouw privévermogen aansprakelijk wordt gehouden voor de (rechts)handelingen die jij namens de rechtspersoon hebt verricht. In dat geval biedt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de dekking die jij nodig hebt.