In dit artikel worden de voorwaarden van de elektronica verzekeringen bij a.s.r. en Reaal verder toegelicht. Zo heb je een duidelijk overzicht van de regels die de verzekeraar hanteert, en welke producten specifiek zijn verzekerd.


Hoogstwaarschijnlijk is de premie van Reaal hoger dan van a.s.r., aangezien Reaal meer soorten kosten en apparatuur vergoedt. 


De premie van de verzekering wordt ook bepaald van het risicoadres. Is dit alleen bij je woning of bijvoorbeeld ook buitenshuis (heel Nederland, Benelux, Europa of wereld dekking)?


Neem dit overzicht goed door, om te zien welke verzekeraar het best bij je past.


a.s.r.

Wat is verzekerd?

beeld-/geluidsapparatuur waaronder beamers zend-/ontvangstapparatuur meet- en regelapparatuur laserapparatuur medische apparatuur/optische instrumenten worden verzekerd.                      

expliciet uitgesloten zijn smartphones, mobiele telefoons en tablets. 


Waarvoor ben je verzekerd?

Ook ben je verzekerd bij schade door brand, storm, neerslag, lekkage, inbraak en diefstal.

Voor diefstal uit auto's gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo moet tussen 22:00 en 08:00 de auto in een afgesloten ruimte staan die niet voor derden toegankelijk is.                                           

Extra kosten die je moet maken om de schade te beperken of herstellen na een schade worden ook vergoed. Zoals bereddingskosten, opruimingskosten en het herstellen van de terreininrichting.


Waarvoor ben je niet verzekerd?

Bij schade aan je computer door een niet goed werkende software ben je niet verzekerd.

Indien er sprake is van fraude is het natuurlijk vanzelfsprekend dat je niks vergoed krijgt.


Reaal

Wat is verzekerd?

Foto-, film-, audio- en videoapparatuur die nodig is voor de bedrijfsuitoefening en voor rekening van de verzekerde komt, zoals:

- de bedrijfsklaar opgestelde computerapparatuur: mainframes, servers, computers met beeldschermen en laptops.

 - foto- en filmapparatuur inclusief verwisselbare objectieven en belichtingsapparatuur.


Wat is niet verzekerd?

- handheldcomputers, tablets, mobiele telefoons, smartphones of vergelijkbare zaken;

- navigatiesystemen;

- inbraak-, brandmeld- en aircoapparatuur;

- hardwarematige beveiliging of softwarekeys;

- geheugenkaarten;

- apparatuur die bestemd is om privé te gebruiken;

- drones inclusief aangekoppelde apparatuur.


Waarvoor ben je verzekerd?

Schade veroorzaakt door anderen/waar je geen invloed op hebt zoals vallen, stoten, inductie, brand, kortsluiting, diefstal na braak aan het gebouw.

Opruimingskosten zijn tot maximaal 10% verzekerd van de waarde van de verzekerde elektronica.

Het schadebedrag die wordt uitgekeerd, is afhankelijk van de hoogte van de schade.

Ook kosten die je maakt om te voorkomen dat je bedrijf stil valt na een verzekerde schade, is verzekerd.

Onder bepaalde voorwaarden, worden kosten verzekerd die worden gemaakt bij het opnieuw installeren van software en data.


Waarvoor ben je niet verzekerd?

Schade die de werking van het apparaat niet beïnvloeden (bijvoorbeeld krassen/verkleuring) zijn niet verzekerd.

Verlies/verminking van software, data of een andere vorm van elektronisch opgeslagen gegevens zijn ook niet verzekerd.


Het eigen risico voor de dekking Elektronica is € 250 en voor het pakket medische apparatuur € 500. Het eigen risico voor de dekking Data is € 250.