Veel ondernemers in de bouw snappen de noodzakelijk van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Maar wat minder bekend is dat wanneer je bouwt of verbouwt, het verstandig is ook een CAR verzekering af te sluiten.


Tijdens bouwactiviteiten kan er namelijk schade optreden die niet door de AVB gedekt wordt. Een AVB dekt alleen de schade die je aan anderen toebrengt. Een CAR verzekering (Construction Allrisk) vergoedt daarnaast de schade aan het werk zelf en op de bouwplaats.


Waarom een CAR verzekering?

Een bouwplaats heeft een verhoogd risico op diefstal of vandalisme, omdat deze over het algemeen gemakkelijk toegankelijk is. Ook regen of storm kunnen onverwachts schade toebrengen aan het bouwwerk, omdat deze minder stabiel of nog open is. Bovendien kunnen bouwactiviteiten als heien en bronbemaling schade veroorzaken in de omgeving.

Dit soort risico’s kunnen afgedekt worden met de CAR verzekering. Deze biedt ook dekking voor schades en financiële gevolgen tijdens de bouw of verbouw van een pand. Hierdoor is deze verzekering eigenlijk onmisbaar bij elke bouwactiviteit.


Wat dekt de CAR verzekering?

De CAR verzekering is een zogenaamde ‘rubriekenverzekering’: je kunt naar behoefte kiezen welke rubrieken je verzekert. Rubriek ‘het werk’ (waarmee tijdens de bouw- en onderhoudstermijn het werk verzekerd is tegen materiële schade, verlies en vernietiging en diefstal van bouwmaterialen) is verplicht.

Daarnaast kun je de CAR verzekering verder aanvullen met één of meerdere andere rubrieken, waarmee de verzekering perfect wordt afgestemd op je bouwrisico’s. Hierbij heb je de keuze uit ‘bestaande eigendommen van opdrachtgever’, ‘hulpmateriaal’, ‘eigendom bouwdirectie en personeel’, ‘aansprakelijkheid’ en ‘transport’.


Voorbeeld: wie vergoedt wat?

Je bent bij een klant bezig met het plaatsen van een nieuwe keuken. Terwijl je het zware, granieten aanrecht wilt plaatsen, laat je deze vallen. Gevolg: keuken beschadigd, vloer beschadigd, aanrechtblad beschadigd.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekt alleen de schade die je aan andermans eigendommen toebrengt en niet aan het bouwwerk zelf. Dat betekent dat de vloer vergoed wordt door je AVB, maar voor de rest van de schade moet je zelf opdraaien. Tenzij je een CAR verzekering hebt: deze vergoedt schade aan het bouwwerk zelf namelijk wél. Vraag hier een premieberekening voor een CAR verzekering aan.