Wie is SUREbusiness?

Wij werken samen met SUREbusiness. Zij zijn een gevolmachtigd agent, dat betekent een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid heeft om namens een of meerdere verzekeraars op te treden.


Zij verzorgen voor Verzekeringen24 de administratieve afhandeling namens de betrokken verzekeraars en incasseren de premie.


Wanneer incasseert SUREbusiness de premie? 

Dat is afhankelijk van de ingangsdatum van de polis. 

Wij hebben per maand 3 incassomomenten, te weten de 5e, de 15e en de 28e van elke maand.