In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen jouw gegevens geraadpleegd worden door een verzekeraar (of volmacht) bij de Stichting CIS in Den Haag. 


In dit kader kunnen deelnemers/verzekeraars van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. 

Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. 


Meer informatie vind je op: www.stichtingcis.nl