De eerste maanden na de begindatum van deze verzekering ben je voor de meeste conflicten nog niet verzekerd. Deze periode is de ‘wachttijd’. Je hebt pas recht op rechtsbijstand als je een conflict krijgt door een gebeurtenis na die wachttijd. In de voorwaarden bij ieder onderdeel van de verzekering staat wat de wachttijd is. 


Bij het ZZP pakket van DAS geldt het volgende

Voor deze verzekering geldt een wachttijd van drie maanden. In de algemene polisvoorwaarden lees je meer over ‘wachttijd’. 

Wanneer geldt de wachttijd niet?

Ook dat kan weer per verzekeraar verschillen. 

Bij het ZZP pakket van DAS staat:

Deze wachttijd geldt niet als het gaat om het verhalen van schade aan goederen of personen. Er geldt een afwijkende regeling voor het incasseren van niet-betaalde vorderingen. Welke regeling dat is, leest u bij de bepalingen over incassobijstand.


en:

DAS geeft u binnen de wachttijd wel juridische hulp bij een conflict, als:
• uw verzekering direct aansluit op een vergelijkbare verzekering waarmee u dezelfde rechten had op juridische hulp;
• u bij het afsluiten van uw verzekering niet kon weten dat dit conflict zou ontstaan. DAS kan u dan wel vragen om dit aan te tonen.


En voor ARAG Zzp pakket geldt:

In de volgende twee gevallen heeft u wel direct recht op juridische hulp:
1. Er is een gebeurtenis tijdens de wachttijd waardoor u een conflict krijgt. En u kunt bewijzen dat u niet wist en ook niet kon weten dat die gebeurtenis zou plaatsvinden.
2. Deze rechtsbijstandverzekering begint meteen na een vorige rechtsbijstandverzekering. En u zou volgens de voorwaarden van die vorige rechtsbijstandverzekering juridische hulp hebben gekregen voor uw conflict.


Hierbij is het dus ook belangrijk om de voorwaarden van de verzekering goed door te nemen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Tegenwoordig zijn die goed en helder beschreven. Natuurlijk kunnen wij je hier ook bij helpen.