Naast een goede brandverzekering (zoals gebouw- of inventarisverzekering) zijn preventiemaatregelen essentieel. Zowel om schade te voorkomen als überhaupt om dekking te hebben!


In de offerte en uiteindelijk het polisblad van je brandverzekering staat bij de clausules vaak iets opgenomen over brandblusapparaten en preventie. 


Waarom preventie maatregelen?

Verzekeraars verwachten/eisen dat je (preventie)maatregelen genomen hebt om je risico te beperken, anders is er geen dekking voor de risico’s van inbraak, diefstal en vandalisme.


Voorbeeld clausule

De volgende clausule kan je bijvoorbeeld tegenkomen:


Schade door diefstal, vandalisme of brandstichting is alleen gedekt als:

– er sprake is van braak aan het gebouw;

– er preventiemaatregelen genomen zijn die voldoen aan de eisen van het CCV, volgens risicoklasse (zie www.hetccv.nl);

– deze maatregelen uitgevoerd zijn door en jaarlijks gecontroleerd worden door een BORG of VEB erkend beveiligingsbedrijf;

– de inbraakalarminstallatie volledig functioneert en daadwerkelijk ingeschakeld is tijdens de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt;

– er sprake is van een zorgvuldig sleutelbeheer (hieronder verstaan wij in ieder geval: dat bekend is wie de beschikking heeft over welke sleutel, dat codehouders een eigen, unieke code hebben en dat de sleutels en codes onderling niet worden uitgewisseld) en toegezien wordt op de naleving daarvan;

– er sprake is van een directe alarmopvolging.


Wellicht heb je hier zelf al iets voor geregeld, anders kunnen wij je hier ook bij helpen. 


Brandpreventie

Hiervoor werken wij samen met een gecertificeerde partner. Zij kunnen op het gebied van brandpreventie eigenlijk alles voor je betekenen, zoals het adviseren & onderhouden van kleine blusmiddelen, leveren van noodverlichting, rookmelders en het maken van ontruimingsplannen.

Meer informatie


Beveiliging preventie

Ook hiervoor werken wij samen met een gecertificeerde beveiligingspartner. Zij nemen de beveiliging van je bedrijf volledig uit handen. Dit doen zij met verschillende diensten, zoals camerabeveiliging, alarm, toegangscontrole, deurintercom, AED en mistgenerator.

Meer informatie