Er zijn verschillende leveringsvoorwaarden die je kan gebruiken bij het aangaan van een overeenkomst. Belangrijk is om er rekening mee te houden of je levert aan andere bedrijven of aan consumenten. 

Lees hier voor het leveren van diensten.

Lees hier voor het leveren van producten. 

In bovenstaande artikelen wordt het verschil toegelicht tussen het leveren aan bedrijven of aan consumenten. 


Verzekeraars vinden het belangrijk of stellen het soms zelfs verplicht dat je leveringsvoorwaarden hanteert. Met als reden dat je hierin je aansprakelijkheid beperkt


In dit artikel benoemen wij de volgende standaard leveringsvoorwaarden:

Deze worden door de meeste verzekeraars geaccepteerd. De leveringsvoorwaarden die het meest worden gebruikt zijn de DNR-2011 en de CR-2013. De overige leveringsvoorwaarden die in dit artikel worden genoemd worden niet meer gebruikt, wel worden deze termen soms nog genoemd. Daarom worden deze kort toegelicht. Je bent niet verplicht (standaard) leveringsvoorwaarden te gebruiken, je kan er ook voor kiezen om jouw eigen voorwaarden op te stellen. 


Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars stellen het vaak wel verplicht om (standaard) leveringsvoorwaarden te hanteren. Dit wordt benoemd in de offerte en uiteindelijk op de polis. Ook wordt hierin dan beschreven welke standaard leveringsvoorwaarden je gebruikt.

 

SR-1997

Momenteel wordt er gebruik gemaakt van de De Nieuwe Regeling (hierna: DNR) 2011 voorwaarden. SR-1997 is hier een voorloper van. In de SR-1997 was een prijsreferentiesysteem opgenomen. In Nederland is het verbonden om prijsafspraken te maken, daarom heeft de Branchevereniging Nederlandse Architecten (hierna: BNA) deze verwijderd uit de voorwaarden. Naar aanleiding hiervan is uiteindelijk de DNR tot stand gekomen.

 

RVOI-2001

De Regeling van de verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (hierna: RVOI) zijn de voorwaarden die werden gehanteerd door Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Dit is de beroepsvereniging voor ingenieurs. Deze voorwaarden kunnen nog steeds worden gebruikt maar wordt niet meer herzien (vernieuwd). Ook in deze branche kan gebruik worden gemaakt van de DNR-2011 voorwaarden

 

DNR-2011

De DNR-2005 is een voorloper van de DNR-2011, deze is net meer van toepassing.

De DNR-2011 zijn (onder andere) bedoeld voor architecten (in alle mogelijke vormen), ingenieurs, constructeurs, bouwfysici, stedenbouwkundigen, (bouw)productontwikkelaar. De voorwaarden zijn (onder andere) bedoeld voor de volgende diensten/werkzaamheden:

  • Ontwerp,
  • Advies (en management), 
  • Projectontwikkeling
  • Industriële vormgeving
  • Architectuur

Dit lijstje is niet uitsluitend maar geeft een goed beeld van het soort werkzaamheden waar de DNR-voorwaarden op zijn gericht.

 

Een voordeel van de DNR-2011 is dat deze goed aansluit bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Klik hier voor meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

ABAA DNR-2011

De ABAA DNR 2011 zijn voorwaarden gebaseerd op DNR-2011. De ABAA DNR 2011 gelden dan ook voor dezelfde beroepen en werkzaamheden als in de vorige alinea besproken. De ABAA DNR 2011 zijn de voorwaarden die door het Rijsvastgoedbedrijf worden gehanteerd. Deze zijn dus van toepassing wanneer de Rijksoverheid een contractpartij is. 


CR-2013

De Consumentenregeling (hierna: CR) is van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met consumenten. Je kan ook de DNR-2011 gebruiken. De CR-2013 is bedoeld voor simpele opdrachten die voor consumenten worden uitgevoerd. Deze voorwaarden zijn ontwikkeld omdat de DNR door consumenten vaak als te uitgebreid en te ingewikkeld wordt ervaren. Je bent niet verplicht om de CR-2013, of andere voorwaarden, te hanteren. Het is wel raadzaam om leveringsvoorwaarden te hanteren.

 

Klik hier voor meer uitleg over het gebruik van leveringsvoorwaarden.