Wat naast (goede) leveringsvoorwaarden minstens zo belangrijk is, is om helder te hebben met welke verplichtingen jij rekening moet houden voordat jij een overeenkomst sluit, voorkomen is beter dan genezen. Net als bij het leveren van diensten genieten consumenten bij de levering van producten meer bescherming dan ondernemers, dit blijft dus altijd een factor om rekening mee te houden. Klik hier voor meer informatie over het leveren van diensten.

 

Levering producten aan consumenten

Allereerst is het wettelijk bepaald dat consumenten 14 dagen bedenktijd hebben bij het doen van een koop op afstand. Wat is dan koop op afstand? Alles wat zich niet afspeelt in een fysieke winkel van de verkoper. Dit betreft dus:

  • Online verkopen;
  • Telefonisch verkopen;
  • Huis-aan-huisverkoop boven de 50 euro;
  • Straatverkoop boven de 50 euro;
  • Verkoopdemonstraties boven de 50 euro;
  • Verkoopparty’s, aankopen boven de 50 euro.

De consument mag binnen die 14 dagen de koopovereenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden. Wanneer er iets wordt gekocht in jouw fysieke winkel geldt de bedenktijd niet, de consument heeft het product in de winkel kunnen beoordelen. Daarbij geldt het niet voor producten die op maat zijn gemaakt, producten die snel bederven zoals boodschappen of bloemen, hygiënische producten of wanneer het product is vermengd met een dienst.

 

Wanneer het gaat om het leveren van producten ligt de bewijslast de eerste 6 maanden na levering van het product, in het consumentenrecht, bij de ondernemer. Geeft de consument aan dat er sprake is van een ondeugdelijk product zal de verkopende partij moeten aantonen dat het product wel deugdelijk is. Kan hij dit niet, dient hij een passende oplossing te bieden, dan wel reparatie, dan wel een nieuw product of ontbinding van de koopovereenkomst. 

 

Levering producten aan ondernemingen

Zowel de bedenktijd als de 6-maandenregel is een wettelijke bepaling uit het consumentenrecht. Op ondernemers is dit niet van toepassing. Zij worden niet beschouwd als zwakkere partij in een overeenkomst en genieten om die reden ook geen verzwaarde wettelijke bescherming. Daarom is het voor business to business extra belangrijk om hierin afspraken te maken alvorens men overgaat tot het sluiten van een overeenkomst. 

 

Het reguliere verbintenissenrecht is natuurlijk wel van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemers. Zo heeft iedere contractpartij recht op (deugdelijke) nakoming. Het geleverde product moet dus nog steeds goed zijn en voldoen aan de omschrijving die bij het product hoort. Echter, de bewijslast ligt bij de afnemende partij. Als de verkopende partij de aansprakelijkheid heeft afgeschermd zal de gedupeerde partij dus moeten aantonen dat hij schade heeft geleden door het ontvangen van een ondeugdelijk product alvorens hij met succes een aansprakelijkheidsclaim bij zijn wederpartij kan neerleggen.


Klik hier voor meer inhoudelijke informatie over leveringsvoorwaarden.