Leveringsvoorwaarden voor de consument

Zoals eerder benoemd wordt de consument beter beschermt dan de grote ondernemer. Zo zijn er een aantal bepalingen die je niet op mag nemen in jouw voorwaarden wanneer de voorwaarden van toepassing zijn op overeenkomsten met consumenten. Deze bepalingen staan vastgelegd in de zogeheten grijze- en zwarte lijst. Wil je weten wat er allemaal opgenomen is in deze lijsten? Klik hier!

 

Leveringsvoorwaarden voor de ondernemer

Wanneer je zakendoet met de grote ondernemingen zijn enkel de wettelijke bepalingen van toepassing. Een grijze- en zwarte lijst zoals benoemd in bovenstaande alinea geldt niet tussen ondernemers onderling. Dit geeft meer mogelijkheden in het beperken van jouw aansprakelijkheid. Volledige vrijheid in het beperken van jouw aansprakelijkheid heb je niet. Zoals eerder genoemd mag je aansprakelijkheid niet volledig uitsluiten, maar dus wel beperken. Het beperken van jouw aansprakelijkheid in jouw leveringsvoorwaarden is een manier om jouw vermogen te beschermen. Het is bijvoorbeeld verstandig om de beperkingen aan te laten sluiten op jouw aansprakelijkheidsverzekering. Wij zullen dit illustreren met een voorbeeld:

 

Jij hebt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een maximaal verzekerd bedrag vn €500.000,00. Wanneer jij in jouw leveringsvoorwaarden geen maximaal bedrag opneemt kan schade boven het verzekerd bedrag voor eigen rekening komen. Zo zijn er verschillende situaties die beperkt zijn verzekerd of worden uitgesloten. Door de leveringsvoorwaarden hierop aan te passen bescherm jij jezelf.

 

Hieronder presenteren wij een lijst met belangrijke onderwerpen om op te nemen in jouw leveringsvoorwaarden:

 • Wie is er verantwoordelijk voor het betalen van de transport- en/of bezorgkosten;
 • Wanneer dient de factuur te worden betaald;
 • Wie voert de opdrachten uit voor de klant;
 • Hoe moeten klachten over de levering worden gemeld;
 • Hoe wordt er omgegaan met een geleverd ondeugdelijk product;
 • Hoe stort jij eventueel geld terug bij het ontbinden van een overeenkomst;  
 • Wanneer stort jij geld terug bij ondeugdelijke producten of ondeugdelijke dienstverlening;
 • Wanneer bied jij een oplossing aan in plaats van ontbinding van de overeenkomst.

 

Deze lijst geeft een beeld van onderwerpen die gebruikelijk zijn om op te nemen in jouw leveringsvoorwaarden.

 

Schema

Om deze informatie kort en overzichtelijk weer te geven, wordt hieronder een tabel weergegeven met de stappen die jij moet doorlopen.

 

Is de wederpartij een grote onderneming?

(Meer dan 50 medewerkers)

Ja, dan

Geen informatieplicht/terhandstelling voorwaarden.

Nee, dan

 

 

Hanteert de wederpartij soortgelijke/dezelfde voorwaarden?

Ja, dan

Geen informatieplicht/terhandstelling voorwaarden.

Nee, dan

 

 

Is de dienstverlener dienstverrichter in de zin van de dienstenrichtlijn?

 

 

Ja, dan

Gebruik maken van een van de vier mogelijkheden:

 • Wordt op eigen initiatief door de dienstverrichter verstrekt;
 • Is voor de afnemer toegankelijk op de plek waar dienst wordt verricht of overeenkomst wordt gesloten;
 • Is elektronisch bereikbaar voor afnemer op door dienstverrichter aangewezen plek;
 • Is door dienstverrichter opgenomen in alle documenten waar details over de diensten worden beschreven.

Deze voorwaarden zijn alternatief, dat wil zeggen dat je de keuze hebt om één van bovenstaande alternatieven toe te passen.

Nee, dan

 

 

Is de overeenkomst online tot stand gekomen?

Ja, dan

Is terhandstelling redelijkerwijs mogelijk?

 

Ja: Fysiek of elektronisch ter hand stellen

 

Nee: Fysiek of elektronisch ter inzage leggen en op verzoek versturen naar afnemer.

Nee, dan

 

 

Heeft de wederpartij (uitdrukkelijk) toestemming gegeven voor de elektronische terhandstelling van de voorwaarden?

Ja, dan

Is terhandstelling redelijkerwijs mogelijk?

 

Ja: Fysiek of elektronisch ter hand stellen

 

Nee: Fysiek of elektronisch ter inzage leggen en op verzoek versturen naar afnemer.

Nee, dan

 

 

Is (directe) terhandstelling redelijkerwijs mogelijk?

Ja, dan

Fysiek ter hand stellen.

Nee, dan

 

 

Fysieke terhandstelling. (Ter inzagelegging/ voorwaarden op verzoek opsturen)