Wanneer jij een BV hebt en je enig bestuurder bent, word je nog steeds aangemerkt als zzp’er. Het hebben van een BV verandert hier niets aan.  


Wanneer jij zzp’er bent is er eigenlijk alleen sprake van het risico op externe bestuurdersaansprakelijkheid. Zoals hierboven weergegeven kan dit voorkomen uit het plegen van een onrechtmatige daad. Dit kan bijvoorbeeld door ofwel het begaan van een beroepsfout ofwel het veroorzaken van materiële schade. Echter is dit vaak al verzekerd door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 


Waarom is het risico op interne bestuurdersaansprakelijkheid nihil? Dit zou betekenen dat de rechtspersoon, die enkel door jou wordt bestuurd, jou aansprakelijk stelt. Kortom, je stelt jezelf aansprakelijk. Dit gebeurt niet en dus is dit risico niet reëel.  


Omdat er alleen een risico bestaat op externe bestuurdersaansprakelijkheid, en dit vaak al door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers vaak overbodig.  


Wat is het verschil tussen interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid 

Interne bestuurdersaansprakelijkheid: Jij wordt door de rechtspersoon als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld. (Bijvoorbeeld onbehoorlijk bestuur/ verwaarlozing van de administratie). 


Externe bestuurdersaansprakelijkheid: Jij wordt door een derde (iemand buiten de rechtspersoon) aansprakelijk gesteld. (Bijvoorbeeld bij het plegen van een onrechtmatige daad.)