De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiele schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.


Zie verder ook deze verzekeringskaart:

https://verzekeringskaarten.nl/aig/mlc