In het Nederlandse recht kan er sprake zijn van natuurlijke personen en rechtspersonen. Natuurlijke personen zijn mensen, de burgers/bevolking. Zij zijn (over het algemeen) in staat om zelfstandig (rechts)handelingen te verrichten. Dit houdt onder andere in dat zij anderen aansprakelijk kunnen stellen maar ook aansprakelijk gesteld kunnen worden. Een rechtspersoon is een organisatie (zoals een onderneming) met dezelfde rechten en plichten als een natuurlijk persoon. Een rechtspersoon kan anderen aansprakelijk stellen maar ook aansprakelijk gesteld worden. 

Onderstaande organisaties zijn rechtspersonen: 

  • Stichtingen; 
  • Verenigingen;
  • BV;
  • NV.