Wanneer jij (mede)bestuurder, commissaris of toezichthouder bent van jouw rechtspersoon bestaat het risico dat jij met jouw privévermogen aansprakelijk wordt gesteld voor jouw (of een andere bestuurder zijn) handelingen. De recente rechtspraak toont dat de rechter steeds vaker bestuurders met hun privévermogen aansprakelijk houdt voor hun handelingen namens de rechtspersoon. Het is verstandig dit risico te verzekeren.