Bij bepaalde medische beroepen is het belangrijk dekking te hebben voor de financiële schade van een verkeerd advies en/of gemaakte (beroeps)fouten. Dit wordt meestal alleen gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering


Voor medische beroepen pakken wij (en de verzekeraars dus) het iets anders aan. Onder medische beroepen vallen onder andere: verpleegkundige, fysiotherapeut, tandarts, huisarts, arts-specialist, praktijkhulp (arts) en mondhygiënist. 


Wij bieden een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan met (de clausule ZP174) vermogensschade van Nationale Nederlanden. 


Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering en deze clausule dien je wel ingeschreven te staan bij het BIG register. Als mondhygiënist dien je ingeschreven te staan bij een kwaliteitsregister. Hieronder lees je de clausule zoals opgenomen bij de aansprakelijkheidsverzekering van Nationale Nederlanden (via de volmacht van SUREbusiness):

ZP174 Vermogensschade
Onder schade wordt ook verstaan directe vermogensschade, zoals hierna genoemd.
a. Aantasting van het vermogen van een cliënt die niet het gevolg is van schade aan personen en/of zaken.
b. Aantasting van het vermogen van een zorgverzekeraar als gevolg van een medische fout waarvoor verzekerde ten opzichte van de cliënt aansprakelijk is.

Onder cliënt te verstaan:
a. Patiënt / cliënt in de geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg en/of gehandicaptenzorg;
b. Persoon die gekeurd is of wordt


Indien dit rechtstreeks (via onze aanvraagstraat) bij NN wordt aangevraagd, dan staat dit als volgt in de polis:


Dit staat niet op de eerste pagina’s als dekking benoemd, maar is wel meeverzekerd en staat verder in het document bij:

 

2.1.1 Schade
Onder schade wordt verstaan personenschade, zaakschade en directe vermogensschade zoals hieronder omschreven

 

En

 

2.1.1.3 Directe vermogensschade
a. Aantasting van het vermogen van een cliënt die niet het gevolg is van schade aan personen en/of zaken.
b. Aantasting van het vermogen van een zorgverzekeraar als gevolg van een medische fout waarvoor verzekerde ten opzichte van de cliënt aansprakelijk is.


Deze clausule biedt dekking voor financiële schade als gevolg van een (medische) fout waar jij aansprakelijk voor bent. Het is een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, welke alleen dekking biedt voor schade aan zaken of personen. 


Verzorgende thuiszorg

Als verzorgende thuiszorg ben je niet ingeschreven bij het BIG register en hierdoor kan er voor Reaal als verzekeraar worden gekozen.