Wanneer je als ondernemer goederen importeert vanuit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan ben jij zelf aansprakelijk voor schade die door het product ontstaat (= productaansprakelijkheid).


Alleen Nationale Nederlanden en Interpolis bieden (zover wij weten) productaansprakelijkheid dekking voor producten die geïmporteerd worden van buiten de EER. Maar dat gebeurt niet standaard.


In geval van import buiten de EER wil de verzekeraar namelijk graag onderstaande zaken weten:

• Wat is de jaaromzet van de import?

• Om wat voor producten gaat het?

• Waarvoor worden deze producten gebruikt?

• Voor welke doelgroep zijn deze producten bestemd?

• Uit welke landen zijn de producten afkomstig?

• Voldoen de producten aan de Europese normen? 

• Bevatten de producten een gebruiksaanwijzing in de taal van het afzetgebied? 

• Door welk keuringsinstituut zijn de producten getest?

• Op welke manier controleert de klant de kwaliteit van de producten? Let op: de klant mag de producten niet laten controleren door de fabrikant of een medewerker van een verwante onderneming


Met daarbij als toevoeging over de controle van de producten:

Dat NN het productaansprakelijkheidsrisico niet verzekerd als de zaken niet door een Europees of goed bekendstaand instituut zijn getest. Alleen het beschikken over een CE keurmerk is niet voldoende. 


Indien (CE) certificering plaats vindt in China en er geen controle is in Nederland, wilt de verzekeraar geen productaansprakelijkheid dekking afgeven.

 

Wellicht helpt deze blog je ook nog verder:

https://www.verzekeringen24.com/hier-moet-je-op-letten-als-je-importeert-van-buiten-de-eu


Vraag hier direct een premieberekening aan bij Nationale Nederlanden:

Premie bereken en/of verzekering aanvragen