Bij de start en met name bij de groei van je bedrijf zul je jezelf deze vraag als ondernemer van tijd tot tijd stellen. Het antwoord kan verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld de groeifase, de branche en de functiecategorie. Ook is het mogelijk dat je zowel vast als flexibel personeel aanneemt.


Werknemers in loondienst

Voordelen

  • Loyale werknemers: Met een vast contract toon je loyaliteit naar je werknemer. Je laat hiermee namelijk zien dat je voor een langere periode een arbeidsrelatie wilt aangaan.
  • Waardevolle ervaring: Vaste werknemers draaien meestal voor een langere tijd mee. In die periode kunnen ze ervaring opdoen die waardevol is voor je bedrijf. Ze bouwen hechte relaties op met collega’s en klanten, hebben uitgebreid de kans om zich te ontwikkelen binnen het team en leren je producten en diensten door en door kennen.

Nadelen

  • Ontslag minder eenvoudig. Na een eventuele proeftijd komt daar in vrijwel alle gevallen namelijk het UWV of de kantonrechter bij aan te pas. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een tijdelijk contract, dat je niet kunt verlengen. Of een uitzendkracht, die je kunt terugsturen naar het uitzendbureau.
  • Hogere eisen: Het werken met vaste werknemers stelt hogere eisen, zowel aan de werkgever als aan de werknemers. Als je iemand een vast contract aanbiedt, wil je immers voor honderd procent zeker zijn dat het gaat om de juiste persoon. Dat kan vragen om uitgebreide selectieprocedures met bijvoorbeeld kostbare assessments.


Flexibele werknemers

Flexibele werknemers kunnen werkzaam zijn op basis van allerlei soorten contracten. Denk aan oproepcontracten, uitzendcontracten of zzp’ers.

Voordelen

  • Wendbare organisatie: Ondernemers hebben te maken met een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Flexibele werknemers kunnen in deze onzekere omstandigheden zorgen voor een wendbare organisatie. Je kunt ze relatief eenvoudig inhuren en de samenwerking vaak met hetzelfde gemak weer beëindigen.
  • Transparante personeelskosten: Bij veel soorten tijdelijke contracten zijn de personeelskosten transparant. Als je een uitzendkracht inhuurt, betaal je in veel gevallen bijvoorbeeld een vast bedrag aan het uitzendbureau. De personeelskosten vallen dan niet opeens hoger uit bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht.

Nadelen

  • Duurder: Flexibele werknemers vragen vaak een uurtarief dat hoger is dan wanneer je een werknemer (vast) in loondienst hebt.
  • Strengere regels: Flexibele werknemers krijgen een steeds betere bescherming. Dat komt onder meer door de Wet werk en zekerheid en de nieuwe zzp-regels. De strengere regels moeten schijnconstructies voorkomen, maar vragen ook om oplettendheid bij de werkgever. Als deze de regels niet goed toepast, kan zomaar sprake zijn van een vast contract.

Bron: Ondernemen met Personeel