Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag! Je bent namelijk wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarbij gaat het om minimaal 70 procent van het loon.


Naast doorlopende loonkosten, moet je mogelijk een vervanger inhuren en heb je vaak te maken met productieverlies. Ook moet je als werkgever je best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.


Wil je weten wat een zieke werknemer jouw bedrijf precies kost? Bekijk een rekenvoorbeeld en gebruik een rekentool in het artikel Verzuimkosten berekenen.


Een verzuimverzekering dekt een deel van die kosten.