Een werknemer kost je in eerste instantie geld. Het is daarom slim om alle kostenposten rondom personeel te kennen voor je (meer) werknemers aanneemt.


Verplichte kosten:

  • Salaris
  • Vakantietoeslag
  • Loonheffingen


Salaris

De salaris- of loonkosten voor jou als ondernemer zijn ongeveer 30 procent hoger dan het brutoloon dat je werknemer ontvangt. Je betaalt immers ook een deel van de verzekeringen en andere bijkomende kosten. Naast het pensioen zijn dit het vakantiegeld (meestal 8% van het brutoloon) en de dertiende maand. Hierover worden loonbelasting en premies geheven, die je als werkgever moet afdragen.


Loonheffingen

Dit is een verzamelnaam voor:

  • Loonbelasting / premie volksverzekeringen
  • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • De premies werknemersverzekeringen (WW en WAO/WIA)

Meer informatie hierover vind je in het handboek loonheffingen. Deze ontvang je van de Belastingdienst als je je als werkgever aanmeldt. Deze aanmelding kan telefonisch of online.


Snelle schatting

Om een snelle inschatting te maken van de loonkosten per werknemer kun je de rekenmodule op BerekenHet.nl gebruiken. Maar deze rekenmodule is niet volledig. De loonheffingen kunnen anders uitpakken en houd ook rekening met aanvullende kosten.


Bijkomende kosten

Naast het maandelijkse bruto loon van jouw personeel, kun je te maken krijgen met bijkomende kosten voor vakantiegeld, dertiende maand, ziektekosten, scholing, pensioenfonds en reiskosten. De bestaande CAO in je bedrijfstak is daar zeer belangrijk bij. In nagenoeg alle CAO´s zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor specifieke bedrijfstakken. Lees dus altijd eerst het artikel onder welke cao valt mijn onderneming.