• Beroeps- of passende arbeidsongeschiktheid;
  • Schade- of sommenverzekering;
  • Eigen risico;
  • Wel of geen indexatie;
  • Vaste of leeftijdsafhankelijke premie;
  • Eindleeftijd;
  • Uitkeringsdrempels.