Op grond van artikel 6.24, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda) is een advocaat verplicht adequaat verzekerd te zijn tegen het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid. Het doel van deze regel is om het publiek (cliënten, derden) tot op zekere hoogte waarborg te bieden, dat iedere advocaat voldoende verhaal biedt in het geval van schade door een beroepsfout.


De Verordening op de advocatuur stelt wel dat de verzekering de schade dient te dekken per advocaat, of indien van toepassing per samenwerkingsverband, ten minste tot een verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en tot ten minste twee maal dat bedrag per verzekeringsjaar (artikel 6.25 sub a Voda).


Wij kunnen je helpen met het vinden van de passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering:


Vraag premieberekening aan