Ondanks dat de vergelijking van deze drie (Reaal, Arag en DAS) niet direct het grote verschil in dekking toont, is deze er wel.


Wij leggen dit hier uit.


Reaal rechtsbijstand dekking

De dekking op het Reaal product is zeer beperkt en geeft dekking op 3 soorten conflicten:

  1. Het verhalen van een schade aan jou door een ander toegebracht, ook tijdens verkeersdeelname;
  2. Het incasseren van onbetwiste facturen die onbetaald zijn gebleven;
  3. Conflicten over de door jou gebruikte bedrijfs- of kantoorruimte.

Een zzp’er heeft met deze verzekering dus alleen dekking voor het aansprakelijk stellen van anderen voor het verhalen van schade en indien er een conflict ontstaat over de bedrijfsruimte. Terwijl zzp’ers vaak geen bedrijfsruimte hebben. Daarnaast kan de ondernemer gebruik maken van onze incassodienstverlening indien de factuur niet wordt betwist door de klant.


DAS verzekering

Hierbij enkele voorbeelden die uitgesloten zijn op de Reaal verzekering, maar wel onder de verzekering van DAS voor ZZP vallen:

  1. Conflicten naar aanleiding van verbintenissen met klanten/afnemers, opdrachtgevers of met leveranciers;
  2. Juridische conflicten naar aanleiding van onbetaalde facturen (conflict met klant over betaling);
  3. Conflicten met de overheid over bijvoorbeeld vergunningen;
  4. Volledige dekking bij verweer op aansprakelijkheid (aanvullend op de aansprakelijkheidsverzekering).

Conclusie

De verzekering van Reaal is zeer beperkt. Belangrijk dat je hier bewust voor kiest, als voor dit product kiest. Daarom adviseren wij vaak de DAS of ARAG rechtsbijstandverzekering met alle modules.