De dekking voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor het beroep van grondverzetter is scherp geformuleerd en is daarom belangrijk dat je hier als ondernemer goed van op de hoogte bent!


Het volgende geldt

Opzicht en schade door motorrijtuigen is uitgesloten. Enige uitzondering is schade veroorzaakt door een motorrijtuig, waarbij verzekerde de houder is van het voertuig en verkeerde aanwijzingen aan de bestuurder geeft. Verzekerde is dus niet zelf de bestuurder. De bestuurder is niet een ondergeschikte waarvan verzekerde de opdrachtgever is. Het moet daarbij gaan om werkzaamheden op een bouwterrein   


Met houder van het motorrijtuig wordt bedoeld

De persoon die of het bedrijf dat het motorrijtuig voor een ander onder zich heeft en daarover direct of indirect de feitelijke macht uitoefent, bijvoorbeeld een huurder. 


Clausules en preventiemaatregelen

Let ook goed op de opgenomen clausules bij de verzekering. Onder andere zal de KLIC (Kabels en Leidingen informatiecentrum) clausule opgenomen zijn met de daarin beschreven preventiemaatregelen. Volg deze goed op om te voorkomen dat je bij schade te maken hebt met een hoog eigen risico of zelfs geen dekking.