Een rechtsbijstandverzekering kan je gedeeltelijk zelf samenstellen met de modules die voor jouw onderneming van belang zijn. De verzekering bestaat bij ons altijd uit basismodule Verkeer en de module Bedrijfsvoering & Incasso. Daarnaast kan nog de module Inkoop en module Verkoop toevoegen.


Module Verkeer

Je bent wereldwijd van rechtshulp verzekerd bij deelname aan het verkeer tijdens je werk. Het maakt hierbij niet uit hoe je je verplaatst. Dit kan per (vracht)auto zijn, maar bijvoorbeeld ook per trein of vaartuig. Ook is het privé-gebruik van jouw motorrijtuig(en) meeverzekerd.


Module Bedrijfsvoering & Incasso

Verzeker jezelf van juridische hulp wanneer een conflict dreigt over contracten, vergunningen of over jouw bedrijfspand. Ook bij incassovorderingen indienen van openstaande facturen zonder verweer helpt een rechtsbijstandverzekering je.


Module Inkoop

Een verkeerde levering, of een levering van slechte kwaliteit. Wat als jouw werkzaamheden hierdoor vertraging oplopen? De juristen van de rechtsbijstandverzekering helpen je bij problemen rondom handelsgoederen, grondstoffen en diensten die je als ondernemer hebt ingekocht.


Bij welke conflicten heb je recht op juridische hulp?

Je hebt recht op juridische hulp als je een conflict krijgt over bepaalde overeenkomsten. Het moet daarbij gaan om een partij die iets aan jou levert. En wat die partij aan je levert, verwerk je in jouw eindproduct dat je aan jouw klanten verkoopt. Of je gebruikt een dienst die je aan jouw klanten verkoopt.


Voorbeelden

- Je hebt een bakkerij en koopt meel in om brood mee te bakken. Het meel wordt dus in het eindproduct verwerkt. Krijg je een conflict met de leverancier? Dan krijg je juridische hulp.

- Je hebt een jachthaven en verhuurt ligplaatsen. Je laat nieuwe steigers aanleggen voor extra ligplaatsen. Die steigers horen bij de dienst die je aan jouw klanten verkoopt, want zonder steigers heb je geen ligplaatsen. Krijg je een conflict met de aannemer die de steigers bouwt? Dan krijg je juridische hulp.


Module Verkoop

De module Verkoop is er voor geschillen met jouw afnemers over overeenkomsten tot levering van goederen of diensten. Bijvoorbeeld als een afnemer een nieuw beleid invoert en daarom de samenwerking opzegt zonder de al gemaakte kosten te vergoeden, terwijl dat wel als eis in jouw verkoopvoorwaarden staat. Geschillen met afnemers vallen onder deze module als er sprake is van een juridisch geschil. Is er geen juridisch geschil, bijvoorbeeld als er niet betaald wordt door financieel onvermogen, dan valt het geschil onder de module Bedrijfsvoering & Incasso.


Vanaf wanneer geldt dit onderdeel?

Er is een wachttijd van 3 maanden vanaf de begindatum. Je pas recht op rechtsbijstand hulp als je  een conflict krijgt door een gebeurtenis na die wachttijd. In enkele gevallen heb je alsnog direct recht op juridische hulp.


Daarnaast is er voor dit onderdeel geen wachttijd in de situatie dat je na de begindatum een overeenkomst hebt gesloten en je conflict heeft daarmee te maken. In dit geval geldt de verzekering direct vanaf de begindatum.


Bij welke conflicten heb je recht op juridische hulp?

Je hebt recht op juridische hulp als je een conflict krijgt over een overeenkomst. Bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst of een opdracht die je hebt aangenomen. Het moet daarbij gaan om een conflict over de producten of diensten die je levert aan de andere partij.


Voorbeelden

- Je hebt een bakkerij en een klant heeft een bruidstaart bij je besteld, maar is niet tevreden. De taart heeft een andere kleur dan hij had verwacht. Daarom wil hij niet betalen. Dan krijg je juridische hulp.

- Je hebt een jachthaven en je verhuurt ligplaatsen. Jouw klant heeft jarenlang een ligplaats bij je gehad, maar heeft nu een ligplaats in een andere haven gevonden. Hij wil direct bij je weg en zegt het contract op. Terwijl jij het contract pas na twee maanden wilt stoppen. Dan krijg je juridische hulp.

- Je hebt een schoonmaakbedrijf en hebt een offerte uitgebracht in een aanbestedingstraject. Er is bewezen dat het aanbestedingstraject niet volgens de regels is verlopen. Je hebt hierdoor schade en wil deze schade verhalen.

- Je hebt een huisartsenpraktijk. En hebt een patiënt een medicijn voorgeschreven, maar de patiënt stelt dat dit het verkeerde medicijn is. Krijg je nu een conflict met de patiënt? Dan ontvang je juridische hulp.