Als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt, dan ben je verplicht als werkgever de eerste twee jaar (104 weken) minimaal 70% van het salaris door te betalen. Hiervoor kan een werkgever zich verzekeren middels een ziekteverzuimverzekering.


Daarna hebben je werknemer mogelijk recht op een WGA-uitkering. Die uitkering is een percentage van het minimumloon. De uitkering houdt geen rekening met het loon dat je eerder verdiende. Grote kans dus, dat je inkomen flink daalt.


Met een WGA-hiaatverzekering krijgt een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. De verzekeraar vult het inkomen van de werknemer aan tot 70 procent keer het arbeidsongeschiktheidspercentage keer het oude loon. Dit loon mag niet meer zijn dan het maximumloon, ofwel sv-loon.