Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel afdekken met een collectieve WIA-verzekering.

Valt een werknemer uit door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan ben je als werkgever wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarna geldt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Hierdoor kan het inkomen van je werknemer flink dalen, soms zelfs tot onder bijstandsniveau.

Veel werknemers zijn zich niet bewust van dit risico. Het lagere inkomen kan echter vervelende persoonlijke gevolgen hebben. Zo is het mogelijk dat zij hun hypotheek of de studie van hun kinderen niet meer kunnen betalen. Een collectieve WIA-verzekering kan in dat geval uitkomst bieden.